У вас вимкнено javascript!


Для функціональності цього сайту необхідно включити JavaScript.


Ось інструкції, як включити JavaScript у вашому веб-браузерів .


;

Приготування розчинів

1.2. Концентрація розчинів

Концентрація — це величина, що характеризує кількісний склад розчину.


Згідно з правилами ІЮПАК, концентрацією розчиненої речовини (не розчинину) називають відношення кількості розчиненої речовини або його маси до об'єму розчину (моль/л, г/л).

Ті величини, які є відношенням однотипних величин (відношення маси розчиненої речовини до маси розчину, відношення обсягу розчиненої речовини до об'єму розчину), правильно називати «частками». Однак на практиці для обох видів вираження складу застосовують термін «концентрація» і говорять про концентрацію розчинів.


Існують різні способи вираження кількісного складу розчинів.


Способи вираження кількісного складу розчинів

п/п
Назва Визначення Формула Пояснення
1 Масова частка Масова частка — відношення маси розчиненої речовини до маси розчину
wр. р. mр. р.  · 100 %
mр-ну
wр. р. — масова частка розчиненої речовини (% або безрозмірна);
mр. р. — маса розчиненої речовини (г);
mр-ну — маса розчину (г);
2 Об'ємна частка Об'ємна частка — відношення об'єму розчиненої речовини до об'єму розчину
φр. р. Vр. р.  · 100 %
Vр-ну
φр. р. — об'ємна частка розчиненої речовини (% або безрозмірна);
Vр. р. — об'єм розчиненої речовини (л);
Vр-ну — об'єм розчину (л);
3 Молярна частка Молярна частка — відношення кількості розчиненої речовини до загальної кількості всіх компонентів розчину
χр. р. νр. р.  · 100 %
νр-ну
χр. р. — молярна частка розчиненої речовини (% або безрозмірна);
νр. р. — кількість розчиненої речовини (моль);
νр-ну — загальна кількість всіх компонентів розчину (моль);
4 Молярна концентрація
("молярність")
Молярна концентрація — відношення кількості розчиненої речовини до об'єму розчину
cр. р. νр. р.
Vр-ну
cр. р. — молярна концентрація розчиненої речовини (моль/л або М);
νр. р. — кількість розчиненої речовини (моль);
Vр-ну — об'єм розчину (л);
5 Молярна концентрація еквівалентів
("нормальність")
Молярна концентрація еквівалентів — відношення кількості еквівалентів розчиненої речовини до об'єму розчину
cекв.(р. р.) νекв.(р. р.)
Vр-ну
cекв.(р. р.) — молярна концентрація еквівалентів розчиненої речовини (моль/л або н);
νекв.(р. р.) — кількість еквівалентів розчиненої речовини (моль);
Vр-ну — об'єм розчину (л);
6 Моляльнісь Моляльність — відношення кількості розчиненої речовини до маси розчинника
bр. р. νр. р.
mр-ка
bр. р. — моляльність розчиненої речовини (моль/кг);
νр. р. — кількість розчиненої речовини (моль);
mр-ка — маса розчинника (кг);
7 Титр Титр — відношення маси розчиненої речовини до об'єму розчину
Tр. р. mр. р.
Vр-ну
Tр. р. — титр розчиненої речовини (г/мл);
mр. р. — маса розчиненої речовини (г);
Vр-ка — об'єм розчину (мл);
Розділи:
  1. Основні поняття про розчини
    1. Класифікація розчинів
    2. Концентрація розчинів
Зміст