У вас вимкнено javascript!


Для функціональності цього сайту необхідно включити JavaScript.


Ось інструкції, як включити JavaScript у вашому веб-браузерів .


;

Приготування розчинів

2.3. Змішування розчинів

Виготовлення розбавлених розчинів кислот та лугів

Правило (квадрат) змішування (хреста, конверта, павука) Пірсона

Виготовлення розбавлених розчинів кислот та лугів

У наведених нижче таблицях наведені дані для виготовлення 1 л розбавлених розчинів кислот та основ. При розрахунках прийнято що масові частики концентрованих розчинів: сульфатної кислоти — 96%; хлоридної — 37%; нітратної — 65%


Сульфатна кислота

Потрібна концентрація Об'єм концентрованої кислоти, мл
25%
10%
5%
2 моль/л (2 н)
1 моль/л (1 н)
167,2
60,5
29,3
55,7
27,8

Нітратна кислота

Потрібна концентрація Об'єм концентрованої кислоти, мл
25%
10%
5%
2 моль/л (2 н)
1 моль/л (1 н)
317,1
116,2
56,7
139,3
69,6

Хлоридна кислота

Потрібна концентрація Об'єм концентрованої кислоти, мл
25%
10%
5%
2 моль/л (2 н)
1 моль/л (1 н)
641,5
239,1
116,8
166,5
83,3

Калькулятор розведення розчину

Дані: Результати:
Масова частка наявного розчину, %
Густина наявного розчину, г/мл
Густина кінцевого розчину, г/мл
Об'єм кінцевого розчину, мл
Масова частка кінцевого розчину, %

Правило (квадрат) змішування (хреста, конверта, павука) Пірсона

Правило змішування розчинів використовують для розрахунків співвідношення мас розчинів.
Прввило змішування:

w1   |w2 - w3| = a
w3
w2
 
|w1 - w3| = b
     a  =  m1 ;     a  =  m1 ;     b  =  m2     
b m2 a + b m3 a + b m3

Де
a : b   — відношення мас початкових розчинів;
w1   — масова частка першого вихідного розчину;
w2   — масова частка другого вихідного розчину;
w3   — масова частка третього (кінцевого) розчину;
m1   — маса першого вихідного розчину;
m2   — маса другого вихідного розчину;
m3   — маса третього (кінцевого) розчину.

Приклад 1. Змішування розчинів.
Дано розчини з масовими частками сульфатної кислоти 90 % та 65 %. Необхідно виготовити розчин масою 500 г з масовою часткою кислоти 70 %.

Дано:
w1 = 90 %
w2 = 65 %
w3 = 70 %
m3 = 500 г
90 %   5
70 %
65 %
 
20
5  =  m1 ;    m1 =  5 · 500  = 100 (г);
5 + 20 500 25
m2 = 500 - 100 = 400 (г).

Отже: шоб приготувати 500 г 70 %-ного розчину потрібно змішати 100 г 90 %-ного та 400 г 65 %-ного розчинів.

m1 - ?
m2 - ?

Приклад 2. Розведення розчинів.
Дано розчин з масовою часткою хлоридної кислоти 30 %. Необхідно виготовити розчин масою 100 г з масовою часткою кислоти 10 %.
Розчин готуватимемо розведенням водою. Для води масова частка становитиме 0 %.

Дано:
w1 = 30 %
w2 = 0 %
w3 = 10 %
m3 = 100 г
30 %   10
10 %
0 %
 
20
10  =  m1 ;    m1 =  10 · 100  ≈ 33,33 (г);
10 + 20 100 30
m2 = 100 - 33,33 = 66,67 (г).

Отже: шоб приготувати 100 г 10 %-ного розчину потрібно змішати 33,33 г 10 %-ного розчину та 66,67 г води.

m1 - ?
m2 - ?

Приклад 3. Збільшення масової частки розчинів.
Дано розчин з масовою часткою натрій нітрату 10 %. Необхідно виготовити розчин масою 50 г з масовою часткою солі 15 %.
Розчин готуватимемо розчиняючи у вихідному розчині натрій нітрат. Для розчиненої речовини масова частка становитиме 100 %.

Дано:
w1 = 10 %
w2 = 100 %
w3 = 15 %
m3 = 50 г
10 %   85
15 %
100 %
 
5
85  =  m1 ;    m1 =  85 · 50  ≈ 47,22 (г);
85 + 5 50 90
m2 = 50 - 47,22 = 2,78 (г).

Отже: шоб приготувати 50 г 15 %-ного розчину потрібно змішати 47,22 г 10 %-ного розчину та 2,78 г натрій нітрату.

m1 - ?
m2 - ?

Приклад 4. Виготовлення розчину із безводної речовини та води.
Необхідно виготовити розчин масою 200 г з масовою часткою натрій нітрату 10 %.
Розчин готуватимемо розчиняючи у воді натрій нітрат. Для розчиненої речовини масова частка становитиме 100 %, а для води масова частка становитиме 0 %.

Дано:
w1 = 100 %
w2 = 0 %
w3 = 10 %
m3 = 200 г
100 %   10
10 %
0 %
 
90
10  =  m1 ;    m1 =  10 · 200  = 20 (г);
10 + 90 200 100
m2 = 200 - 20 = 180 (г).

Отже: шоб приготувати 200 г 10 %-ного розчину потрібно змішати 20 г натрій нітрату та 180 г води.

m1 - ?
m2 - ?

Приклад 5. Виготовлення розчину із кристалогідрату та води.
Необхідно виготовити розчин масою 250 г з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 20 %, використавши для цього мідний купорос.
Розчин готуватимемо розчиняючи у воді натрій нітрат. Для води масова частка становитиме 0 %, а для мідного купоросу масова частка обчислюється. Щоб обчислити масову частку у мідному купоросі його вважають уявним розчином купрум(ІІ) сульфату. Тоді:

w(CuSO4) =  M(CuSO4)  · 100 %
M(CuSO4) · 5H2O
Дано:
w2 = 0 %
w3 = 20 %
m3 = 250 г

w(CuSO4) =  M(CuSO4)  · 100 %
M(CuSO4) · 5H2O
    M(CuSO4) = 160 (г/моль);
    M(CuSO4 · 5H2) = 250 (г/моль);
 
w1 160  · 100 % ≈ 64 (%);
250

64 %   20
20 %
0 %
 
44
20  =  m1 ;    m1 =  20 · 250  ≈ 78,13 (г);
20 + 44 250 64
m2 = 250 - 78,13 = 171,87 (г).

Отже: шоб приготувати 250 г 20 %-ного розчину потрібно змішати 78,13 г мідного купоросу та 171,87 г води.

m1 - ?
m2 - ?

Розділи:
  1. Розрахунки при виготовленні розчинів
    1. Формули для перерахунків концентрацій розчинів
    2. Таблиці густин деяких розчинів
    3. Змішування розчинів
Зміст